لیست مشخصات پروژهای ثبت شده در سامانه
           
             
جستجو براساس :
 
             
ترتیب نمایش :          
نمایش در هر صفحه :              
               
 
 
ردیفتصویرکد مسجدنام مسجداستانشهرستانبخششهر/روستا جزئیات
1 تصویر یافت نشد 0.1کاشی سازیاصفهان مركزيآدریان نمایش جزئیات
2 تصویر یافت نشد 0.2آقای عالماصفهان  آقای عالم نمایش جزئیات
3 تصویر یافت نشد 0.3مصالح برد ه شده توسط شیروانیاصفهان اصفهاناصفهان نمایش جزئیات
4 تصویر یافت نشد 1امام حسین (علیه السلام)هرمزگان گافرگازان بز(بشاگرد) نمایش جزئیات
5 تصویر یافت نشد 2حضرت رسول (صلی الله)هرمزگان مرکزیپوسمن بشاگرد نمایش جزئیات
6 تصویر یافت نشد 3پيامبراعظم صهرمزگان مركزيبيمارستان ميناب نمایش جزئیات
7 تصویر یافت نشد 4حضرت صديقه طاهره سهرمزگان سندركچاهنان نمایش جزئیات
8 تصویر یافت نشد 5میلادنورکرمان مرکزیسیف الدینی 1 نمایش جزئیات
9 تصویر یافت نشد 6حبيب ابن مظاهر عهرمزگان مركزيميناب حبيب ابن مظاهر نمایش جزئیات
10 تصویر یافت نشد 7امام جعفر صادق (علیه السلام)کرمان گنبکیناصریه نمایش جزئیات
11 تصویر یافت نشد 8ام البنين سهرمزگان سندركدانشگاه والي(مسجد) نمایش جزئیات
12 تصویر یافت نشد 9ثارالله عهرمزگان مركزيسپاه ميناب نمایش جزئیات
13 تصویر یافت نشد 10امام حسين ( ع)هرمزگان  هشتبندي نمایش جزئیات
14 تصویر یافت نشد 11فاطمه زهرا (س)هرمزگان  كلنتون نمایش جزئیات
15 تصویر یافت نشد 12امام حسن مجتبی (علیه السلام)کرمان  صولان نمایش جزئیات
16 تصویر یافت نشد 13مسجد دغلیان بالا و پایینآذربايجان شرقي  گلوجه دغلیان نمایش جزئیات
17 تصویر یافت نشد 14فاطمه الزهرا (سلام الله)اصفهان مرکزیظاهرآباد نمایش جزئیات
18 تصویر یافت نشد 15امام حسین (ع)چهارمحال بختیاری  مال خلیفه (شهرک امام خمینی) نمایش جزئیات
19 تصویر یافت نشد 16چهارده معصوم (ع)سيستان و بلوچستان مرکزیاول بنجار نمایش جزئیات
20 تصویر یافت نشد 17موسی بن جعفر (علیه السلام)اصفهان  زندان مبارکه نمایش جزئیات
21 تصویر یافت نشد 1814معصوم (علیه السلام)اصفهان مرکزیشهرابریشم نمایش جزئیات
22 تصویر یافت نشد 19حضرت رسول (صلی الله)اصفهان مرکزیخلج نمایش جزئیات
23 تصویر یافت نشد 20فاطمه الزهرا (سلام الله)اصفهان مرکزیپلیس راه اصفهان نمایش جزئیات
24 تصویر یافت نشد 21بقيه الله عجهرمزگان  بيمارستان سردشت نمایش جزئیات
25 تصویر یافت نشد 22امام صادق (علیه السلام)هرمزگان  درگهان(قشم) نمایش جزئیات
26 تصویر یافت نشد 23صدیقه طاهره (س)كهگيلويه وبويراحمد پاتاوهبیژگن نمایش جزئیات
27 تصویر یافت نشد 24نبي اكرم صهرمزگان مركزيحكمي نمایش جزئیات
28 تصویر یافت نشد 25حضرت زینب (س)چهارمحال و بختياري  محله اداره برق لردگان نمایش جزئیات
29 تصویر یافت نشد 26ولیعصر (عجل الله)هرمزگان   کهنوشتری نمایش جزئیات
30 تصویر یافت نشد 27نبي اكرم صهرمزگان  دشت صفا نمایش جزئیات
31 تصویر یافت نشد 28حضرت زینب بنت علی ابن ابیطالبهرمزگان  نزک نمایش جزئیات
32 تصویر یافت نشد 29صاحب الزمان عجكرمان  كشكوئيه نمایش جزئیات
33 تصویر یافت نشد 30رسول الله اعظم صهرمزگان گافردهندر مير عمر(بشاگرد) نمایش جزئیات
34 تصویر یافت نشد 31فاطمه الزهرا (سلام الله)کرمان مرکزیامین آباد سرزه نمایش جزئیات
35 تصویر یافت نشد 32امام حسن مجتبی (علیه السلام)کرمان مرکزیکانون شماره 2 سیف الدینی نمایش جزئیات
36 تصویر یافت نشد 33علی ابن ابیطالب (علیه السلام)کرمان مرکزیکج کهور نمایش جزئیات
37 تصویر یافت نشد 34امام حسین (علیه السلام)کرمان مرکزیمهدی آباد نمایش جزئیات
38 تصویر یافت نشد 35امام حسن عسگری (علیه السلام)کرمان مرکزیشوق آباد نمایش جزئیات
39 تصویر یافت نشد 36صاحب الزمان (عجل الله)کرمان مرکزیهمت آباد ده رضا نمایش جزئیات
40 تصویر یافت نشد 37امام علی (علیه السلام)کرمان مرکزیحسین آباد سرهنگ نمایش جزئیات
41 تصویر یافت نشد 38شهدا کربلاکرمان مرکزیشادکان نمایش جزئیات
42 تصویر یافت نشد 39حضرت رقیه (سلام الله)کرمان مرکزیبهشتیه ریگان نمایش جزئیات
43 تصویر یافت نشد 40صاحب الزمان (عجل الله)کرمان مرکزیدهنوکریم آباد طبس نمایش جزئیات
44 تصویر یافت نشد 41فاطمه الزهرا (سلام الله)کرمان  کلک مالک 3 نمایش جزئیات
45 تصویر یافت نشد 42حضرت ابوالفضل (علیه السلام)کرمان مرکزیبلوچ آباد نمایش جزئیات
46 تصویر یافت نشد 43راه کربلاايلام  مرز ایران و عراق(مهران) نمایش جزئیات
47 تصویر یافت نشد 44امام حسن مجتبی (علیه السلام)هرمزگان  کوه حیدر نمایش جزئیات
48 تصویر یافت نشد 45امام حسن مجتبی (علیه السلام)هرمزگان مرکزیفراهوک نمایش جزئیات
49 تصویر یافت نشد 46امام علي عهرمزگان مركزيباغ بالا قشم نمایش جزئیات
50 تصویر یافت نشد 47امام حسین (علیه السلام)کرمان  سورگ آباد نمایش جزئیات
51 تصویر یافت نشد 48حضرت ابوالفضل (علیه السلام)کرمان  چاه باغ پایین نمایش جزئیات
52 تصویر یافت نشد 49فاطمه الزهرا (سلام الله)کرمان  کهوربیگی نمایش جزئیات
53 تصویر یافت نشد 50امام محمد باقرعهرمزگان  دوكوه نمایش جزئیات
54 تصویر یافت نشد 51مسجدكرمان  فدک نمایش جزئیات
55 تصویر یافت نشد 52امام حسن (علیه السلام)کرمان مرکزیشمزان پائین نمایش جزئیات
56 تصویر یافت نشد 53حضرت ابوالفضل (علیه السلام)کرمان چاه دادخدااصغرآباد جنوب کرمان نمایش جزئیات
57 تصویر یافت نشد 54النبی (صلی الله)کهکیلویه و بویر احمد دنابادنگان پاتاوه نمایش جزئیات
58 تصویر یافت نشد 55رضویکرمان  ریحان آباد نمایش جزئیات
59 تصویر یافت نشد 56صدیقه کبری (سلام الله)کهکیلویه و بویر احمد  لما نمایش جزئیات
60 تصویر یافت نشد 57صاحب الزمان(عج)اصفهان  وزوان نمایش جزئیات
61 تصویر یافت نشد 58امیرالمومنین (علیه السلام)هرمزگان مرکزیکهناب بالا نمایش جزئیات
62 تصویر یافت نشد 59ثارالله عهرمزگان  96دستگاه (طولاقشم) نمایش جزئیات
63 تصویر یافت نشد 60فاطمیه (سلام الله علیها)سیستان بلوچستان مرکزیشهر بمپور فاطمیه نمایش جزئیات
64 تصویر یافت نشد 61ولیعصر (عجل الله)سیستان بلوچستان بزمانتنهک دلگان نمایش جزئیات
65 تصویر یافت نشد 62حضرت ابوالفضل (علیه السلام)کرمان مرکزیآبگل منوجان نمایش جزئیات
66 تصویر یافت نشد 62.1حمام آبگلكرمان  آبگل حمام منوجان نمایش جزئیات
67 تصویر یافت نشد 63امام رضا (علیه السلام)کرمان  پشت سر رودبار نمایش جزئیات
68 تصویر یافت نشد 64آل یاسین (علیه السلام) پیام نورسیستان بلوچستان مرکزیدانشگاه پیام نور زاهدان نمایش جزئیات
69 تصویر یافت نشد 65حضرت معصومه سهرمزگان گافركولخ(بشاگرد) نمایش جزئیات
70 تصویر یافت نشد 66حضرت ابوالفضل (علیه السلام)کرمان مرکزیتم گوران کرمان نمایش جزئیات
71 تصویر یافت نشد 67دانشکده قرآنسیستان بلوچستان مرکزیدانشکده قرآن زاهدان نمایش جزئیات
72 تصویر یافت نشد 68علي ابن ابيطالب عهرمزگان  سردشت بشاگرد نمایش جزئیات
73 تصویر یافت نشد 69امام سجاد (علیه السلام)کهکیلویه و بویر احمد مرکزیگروس نمایش جزئیات
74 تصویر یافت نشد 70صاحب الزمان (عجل الله)کهکیلویه و بویر احمد دنامنج نمایش جزئیات
75 تصویر یافت نشد 71علي اصغر عهرمزگان  آب نما نمایش جزئیات
76 تصویر یافت نشد 72صاحب الزمان (عجل الله)هرمزگان  مرکزیخمینی شهر نمایش جزئیات
77 تصویر یافت نشد 73صاحب الزمان (عجل الله)سیستان بلوچستان مرکزیحاشیه شهر زابل نمایش جزئیات
78 تصویر یافت نشد 74آل رسول (صلی الله)سیستان بلوچستان مرکزیشهرک میر نمایش جزئیات
79 تصویر یافت نشد 75حضرت ابوالفضل (علیه السلام)کرمان  امیرآباد رودبار کرمان نمایش جزئیات
80 تصویر یافت نشد 76حضرت ابوالفضل (علیه السلام)سیستان بلوچستان مرکزیپودینه هیرمند نمایش جزئیات
81 تصویر یافت نشد 77حضرت رسول اکرم (ع)كهگيلويه وبويراحمد  الهی آباد نمایش جزئیات
82 تصویر یافت نشد 78مولود کعبهسیستان بلوچستان مرکزیپیران 2 نمایش جزئیات
83 تصویر یافت نشد 78.1امام حسین (علیه السلام)سيستان وبلوچستان نیمروزپیران 1نیمروز نمایش جزئیات
84 تصویر یافت نشد 79چهار ده معصوم عهرمزگان گافركش تخته(بشاگرد) نمایش جزئیات
85 تصویر یافت نشد 80امام رضا(علیه السلام)سیستان بلوچستان مرکزیخاش شهر نمایش جزئیات
86 تصویر یافت نشد 81اميرالمؤمنين عهرمزگان  برنطين رودان نمایش جزئیات
87 تصویر یافت نشد 82ابوالفضل عهرمزگان  آب گرمان رودان نمایش جزئیات
88 تصویر یافت نشد 83امام علي عهرمزگان گافرسگركن(بشاگرد) نمایش جزئیات
89 تصویر یافت نشد 84مسجدعلی ابن ابیطالب عكرمان  گرم سالار رضا نمایش جزئیات
90 تصویر یافت نشد 85امام علی (علیه السلام)کرمان مرکزیچاه زنگی نمایش جزئیات
91 تصویر یافت نشد 87الزهرا (سلام الله)کرمان  دوغ آباد نمایش جزئیات
92 تصویر یافت نشد 88امام علی (علیه السلام)سیستان بلوچستان مرکزیخاش مسجد جامع نمایش جزئیات
93 تصویر یافت نشد 89الشهداچهارمحال بختیاری میانکوه لندی نمایش جزئیات
94 تصویر یافت نشد 90فاطمه الزهرا (سلام الله)سیستان بلوچستان مرکزیملامحمد نمایش جزئیات
95 تصویر یافت نشد 91چهارده معصوم (علیه السلام)سیستان بلوچستان مرکزیگلمورتی چهارده معصوم نمایش جزئیات
96 تصویر یافت نشد 92قائم آل محمد عجهرمزگان گافرگويين(بشاگرد) نمایش جزئیات
97 تصویر یافت نشد 93حضرت ابراهیم عسيستان و بلوچستان  کیخا مظلوم نمایش جزئیات
98 تصویر یافت نشد 94امیرالمونین (ع)سيستان و بلوچستان  کهنک لدی محله شنبه نمایش جزئیات
99 تصویر یافت نشد 95الشهداکهکیلویه و بویر احمد دناتوت نده پاتاوه نمایش جزئیات
100 تصویر یافت نشد 96مسجدكهگيلويه وبويراحمد دهدشتموشمی نمایش جزئیات
 
   
  بازگشت  
   
   
   

درباره ما

خیریّه امیر مؤمنان علیه السلام

آدرس : اصفهان ، خیابان شهید دکتر باهنر ، نبش کوچه 11 و 9 ، کوچه دانش ، شماره 2 - ساختمان پیامبر اعظم(ص) ،

کد پستی : 83176-81387

تماس با ما

تلفن : 3-33451001
فاکس: 33450049
تلگرام : 09031183335


آدرس ایمیل : Info@masjed1001.ir

گالری تصاویر

کلیه حقوق این سایت متعلق به خیریّه امیر مؤمنان علیه السلام بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.

Copyright © 2016 . All right reserved

صفحه اصلی | مطالب | اخبار | تماس با ما | درباره ما