نام مسجد : مسجد        
کد مسجد : 2012        
تاریخ : 1397/1/27        
استان : اصفهان        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : چارمه یاسوج        
فاصله تا مركز شهرستان : 0        
جمعيت :        
مجري :        
كد تهران : 0        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه

برای این پروژه تصویری ذخیره نشده است