نام مسجد : جواد الایمه ُِ        
کد مسجد : 585        
تاریخ : 1396/10/20        
استان : کرمان        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : شهرک شهید بهشتی        
فاصله تا مركز شهرستان : 0        
جمعيت :        
مجري :        
كد تهران : 332        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : 15×15 طول شبستان : 15 عرض شبستان : 15  

مشخصات بانی

  نام باني : تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : عظیم محبی شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه

برای این پروژه تصویری ذخیره نشده است