نام مسجد : امام حسین (ع)        
کد مسجد : 458        
تاریخ : 1395/6/15        
استان : کهکيلويه وبويراحمد        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : الغجین چرام        
فاصله تا مركز شهرستان : 5        
جمعيت : 500 خانوار        
مجري :        
كد تهران : 766        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : 400 طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : طول شبستان : 22 عرض شبستان : 10  

مشخصات بانی

  نام باني : تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد دارد دارد دارد دارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : آقا سید بهرام تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : آقا خسرو افشین نسب شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه