نام مسجد :        
کد مسجد : 226        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : سیستان بلوچستان        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : ماهوکتپه        
فاصله تا مركز شهرستان :        
جمعيت : 110نفر        
مجري : آقای بامری        
كد تهران : 152        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : 150مترمربع طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : ناصرین + درآمد عمومی تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
خير خير خير خير بله خير
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد دارد دارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه