نام مسجد : علي ابن ابيطالب ع        
کد مسجد : 68        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : سردشت بشاگرد        
فاصله تا مركز شهرستان : 0        
جمعيت :        
مجري : مهندس شهرام محسني        
كد تهران : 0        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : 20000 طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : مصطفي باطني تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
بله خير خير خير خير خير
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه