نام مسجد : امام سجادع        
کد مسجد : 148        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش : قلعه قاضي        
شهر/روستا : قلعه قاضی برتمب بندرعباس        
فاصله تا مركز شهرستان : 0        
جمعيت :        
مجري : مهندس شهرام محسني        
كد تهران : 523        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : 80 طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
بله خير خير خير خير خير
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : رضا محسني شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه