نام مسجد : شهداي كربلا        
کد مسجد : 138        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش : فارياب        
شهر/روستا : بستک فاریاب        
فاصله تا مركز شهرستان : 0        
جمعيت :        
مجري : مهندس شهرام محسني        
كد تهران : 482        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : 1800 طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : 200 طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : حسن گنجي تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
بله خير خير خير خير خير
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : رباني شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه