نام مسجد : امام محمد باقرع        
کد مسجد : 50        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش :        
شهر/روستا : دوكوه        
فاصله تا مركز شهرستان :        
جمعيت :        
مجري : مهندس شهرام محسني        
كد تهران : 522        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : 180 طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : محمدباقرمرادي نسب تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
خير بله خير خير بله خير
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : حاج شيخ مدبر شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه