نام مسجد : حضرت صديقه طاهره س        
کد مسجد : 4        
تاریخ : 1395/3/5        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش : سندرك        
شهر/روستا : چاهنان        
فاصله تا مركز شهرستان : 0        
جمعيت :        
مجري : مهندس شهرام محسني        
كد تهران : 410        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : عرض زمين :  
  ابعاد شبستان : 263.33 طول شبستان : عرض شبستان :  

مشخصات بانی

  نام باني : مرحوم رضا علوي تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
بله خير خير خير خير خير
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : احمدي شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه