نام مسجد : فاطمه زهرا س        
کد مسجد : 419        
تاریخ : 1395/5/24        
استان : هرمزگان        
شهرستان :        
بخش : فارغان        
شهر/روستا : کهنوج فارغان        
فاصله تا مركز شهرستان : 75        
جمعيت : 400نفر        
مجري :        
كد تهران : 724        
 

ابعاد زمین و شبستان

  ابعاد زمين : طول زمين : 50 عرض زمين : 40  
  ابعاد شبستان : طول شبستان : 20 عرض شبستان : 12  

مشخصات بانی

  نام باني : تلفن باني :  

وضعيت پروژه

احداثي تكميلي فنداسيون قبل از سقف بعد از سقف تعميري
           

امکانات جانبی پروژه

خانه عالم دارالقرآن سرويس بهداشتي فرش دستگاه صوتي مناره
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
 

مشخصات امام جماعت

نام امام جماعت : تلفن :    

مشخصات مسئول هیئت مدیره

نام و نام خانوادگي : آقای داراب حیدری شغل :    
تحصيلات : تلفن :    
           

تصاویر پروژه